اجرای سقف عرشه فولادی پروژه مجتمع تجاری _ اداری پیدایش به مساحت 7000 متر مربع

کارفرما: آقای ظفر محمدی و شرکاء

آدرس پروژه: لاهیجان_روبه روی باغ ملی نبش کوچه برق

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت-اسفند 1394_تیر ماه 1395

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان مسکونی به مساحت 1400 متر مربع

کارفرما: آقای علی نیک فرجام

آدرس پروژه: لاهیجان _گلستان 13_نبش فرعی چهارم

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- تیرماه1399

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان تجاری_ مسکونی به مساحت 1000 متر مربع

کارفرما: آقای پاکدامن (نادری)

آدرس پروژه: لاهیجان_خیابان شهید بهشتی(شیشه گران)_نبش شهید بهشتی

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت-تیرماه1396

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان مسکونی به مساحت 1000 متر مربع

کارفرما: آقای کاسپور

آدرس پروژه: بندر انزلی _ غازیان

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- بهمن1397

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان بانک مهر لاهیجان به مساحت2000 متر مربع

کارفرما: بانک مهر

آدرس پروژه:لاهیجان-میدان گلستان

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- اردیبهشت 1399

اجرای سقف عرشه فولادی پروژه ویلایی به مساحت  500 متر مربع

کارفرما: آقای آذرمی

آدرس پروژه: رودبنه_دستک_جاده دستک به سمت چاف

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- اسفند 1399

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان تجاری به مساحت 450 متر مربع

کارفرما: آقای اردلان شمس یوسفی

آدرس پروژه:لاهیجان-خیابان امام رضا (ع)

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- فروردین 1400

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان صنعتی به مساحت300 متر مربع

کارفرما: آقای مهماندوست

آدرس پروژه: جاده آستانه اشرفیه به کیاشهر_پرکاپشت_شهرک صنعتی نقره ده

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- مرداد1400

اجرای سقف عرشه فولادی ساختمان تجاری _ مسکونی به مساحت 500 متر مربع

کارفرما: آقای امیر پورنصیر

آدرس پروژه:لاهیجان-خیابان 45 متری دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

مجری سقف عرشه فولادی: دفتر فنی ومهندسی شریعت-مهندس محمد شریعت- مهرماه 1397